גפת

מחממים את הבית, לא את כדור הארץ!.

מהי גפת

גפת זיתים היא שארית החומר מתהליך הפקת שמן הזית. מיצוי שמן הזית מתבצע לאחר כתישת וטחינת הזיתים לעיסה ממנה מופרד השמן. השארית, גפת, מורכבת מזיתים כתושים ושברי הגרעינים, מים ושאריות שמן. כמו כן פולט תהליך נוזל הנקרא מי עקר המורכב ממים ושאריות שמן.
לגפת אין שימושים למעט כיסוי בורות תחמיץ ומעט לצרכי חימום או למפעלי קומפוסט, כך שגפת רבה מפוזרת בצורה לא נאותה בשדות. שאריות השמן שנותרו בגפת מתחמצנים והופכים לחומצות שפגיעתן בקרקע ובמי תהום קשה ביותר.
איוליוובר היא הגורם היחיד האוסף את הגפת ומייצר ממנה מוצר שימושי.
אוליוובר בדקה במעבדות בחו”ל את הגפת שלה הן בצורת תפזורת והן בצורת גליל דחוס. בתפזורת האנרגיה הזמינה עומדת על 18.5 מגה – זול. בצורת גליל האנרגיה היא 20 מגה – זול. בגלילים יש יותר אנרגיה מאשר בגפת בתפזורת כיוון שאנו דוחסים את החומר בעת הכנת הגלילים, ובפועל דוחסים אנרגיה.
ממוצע האנרגיה הזמינה בעץ הוא 15 מגה – זול
לפיכך כמות האנרגיה הזמינה בגפת גדולה ב33% מהאנרגיה הזמינה בעץ.